Kutatás

A kutatás fő célkitűzése a magyarországi vallási változás átfogó szociológiai vizsgálata. Célunk egyfelől a változás társadalmi jellemzőinek feltárása a vallás különböző dimenzióira és típusaira nézve, időben összehasonlítva a rendelkezésre álló korábbi adatokkal. A korábbi kutatások alapján a szekularizáció és a vallási individualizáció folyamatainak a megfigyelésére törekszünk, valamint az aktuális vallási helyzet lehető legpontosabb leírására.

Photo credit pedrojperez @ morguefile.com
Photo credit pedrojperez @ morguefile.com

Másfelől vizsgáljuk, hogy a vallásosság magyarországi változásában mekkora a szerepe életúton belüli változásnak (megtérés, eltávolodás) és vallás generációk közötti változásának. Különösen fontos e tekintetben a vallási szocializáció hatásának vizsgálata.

Photo credit anitapeppers @ morguefile.com
Photo credit anitapeppers @ morguefile.com

A harmadik cél pedig annak feltárása, hogy aktuális társadalmi változások milyen hatással vannak a vallásosság magyarországi változására. A vizsgálni kívánt hatások közé tartozik egyebek mellett a lakosság öregedése, az országon belüli, a külföldre irányuló, valamint a külföldről Magyarországra irányuló vándorlás, a jövedelmi különbségek növekedése, a szegények arányának a növekedése és a társadalom iskolázottságának az emelkedése.

Photo credit click @ morguefile.com
Photo credit click @ morguefile.com

Jelentkezzen a kutatásunkba válaszadóként! Ha szívesen megosztaná velünk véleményét, tapasztalatait a vallásról, esetleg lennének érdeklődő családtagjai is, kattintson ide!

A kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból támogatott K 119679 nyilvántartási számú, „Vallási változás Magyarországon” című kutatási projekt keretében valósul meg.

A kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból támogatott K 119679 nyilvántartási számú, „Vallási változás Magyarországon” című kutatási projekt keretében valósul meg.