Eredmények

“Átrendeződő értékek”

a Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karral közös rendezésben

Időpont: 2018. Október 18-20.

Helyszín: Szeged,  Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

A konferencián a kutatás kvalitatív adatfelvételének eredményeit ismertettük. Az előadások vetített anyaga a címükre kattintva letölthető.

Vallási szocializációs modellek alkalmazhatóságának vizsgálata háromgenerációs interjúk adatai alapján (Gyorgyovich Miklós (ELTE TáTK), Pusztai Gabriella (DE), Karászi Zsuzsanna (DE))

Igaz az, hogy az idősebbek vallásosabbak? A vallásosság életúton belüli változásának vizsgálata (Hámori Ádám (OH) – Luxné Prehoda Anna (PPKE))

Vallási kategóriák jelentésváltozása generációk között (Rosta Gergely (PPKE) – Földvári Mónika (KSH))

___________________________________________________________________________

13th Conference of International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association

&

Special Conference of the International Association for the History of Religions (IAHR):

UN(B)LOCKING RELIGION.

STUDYING RELIGION IN TODAY’S CENTRAL AND EASTERN EUROPE

(University of Szeged, Hungary, May 24-26, 2018)

A konferencián a kutatás kvalitatív adatfelvételének eredményeit ismertettük. Az előadások vetített anyaga a címükre kattintva letölthető.

The background of the study “Religious Change in Hungary” (Rosta Gergely)

Changing Meaning of Religious Categories and Concepts (Földvári Mónika)

The Older, the More Religious? Analyzing Life-Course Religious Change in Consecutive Generations (Hámori Ádám, Luxné Prehoda Anna)

The Applicability of Religious Socialization Models for the Analysis of the Interviews of Three Generations (Pusztai Gabriella, Gyorgyovich Miklós, Karászi Zsuzsanna)

A kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból támogatott K 119679 nyilvántartási számú, „Vallási változás Magyarországon” című kutatási projekt keretében valósul meg.